Filozofia i etyka

Ciche ludobójstwo dzieci, czyli drugie dno pandemii

Z informacji przekazanych przez polskiego wydawcę internetowego „Onet.pl” z 13 lipca 2021 roku wynika, że w ciągu sześciu tygodni w Kanadzie odkryto 1148 grobów przy trzech szkołach (ze 139), w których znaleziono szczątki dzieci rdzennych mieszkańców. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że w Australii jeszcze 40 lat temu rząd zabierał dzieci Aborygenom.

„Skradzione pokolenia” znalezione w bezimiennych masowych grobach

    Od 1910 do 1970 r. rząd Australii wyrywał dzieci pierwszego narodu z objęć matek i ojców. Na stronie organizacji Australians Together można przeczytać informację, że w latach 1910 – 1970 dzieci zabierane ze swoich rodzin w wyniku różnych polityk rządowychGeneracje dzieci zabranych w ramach tej polityki stały się znane jako „skradzione pokolenia”Tamte rządy pozostawiły po sobie spuściznę traumy i straty, która nadal dotyka rdzennych społeczności, rodzin i jednostek.

 Dzieci Aborygenów i ludności z Cieśniny Torresa oraz białych rodziców cieszyły się szczególnym zainteresowaniem władz, ponieważ których zdaniem mogły one łatwiej zasymilować się w białej społeczności ze względu na ich jaśniejszy kolor skóry. Uczono je odrzucać swoje dziedzictwo i zmuszono je do przyjęcia nowej kultury. Ich imiona były często zmieniane, a wielu z nich zabroniono posługiwania się tradycyjnymi językami. Niektóre dzieci zostały adoptowane przez białe rodziny, część z nich umieszczano w instytucjach, w których je maltretowano i znęcano się nad nimi. W końcu całkiem przypadkowo zaczęto odkrywać masowe groby, w których znajdywano szczątki małych dzieci. Zbiegło się to z tzw. pandemią koronawirusa. Stan kości wskazywał na to, że niektóre z dzieci zmarły całkiem niedawno. Władze Australii najwyraźniej się wystraszyły i postanowiono sprawę zatuszować. Doskonałą okazją stała się pandemia oraz wprowadzane przez wiele państw lockdownu, z czego – jak widać – rząd Australii skrzętnie korzysta.

     Jedną z ulubionych metod Brytyjczyków, do których należy de facto Australia, jest budowanie obozów koncentracyjnych, wprowadzanie restrykcji i terroru, zmuszanie ludzi do milczenia. Przypomnijmy, że pierwsze obozy koncentracyjne powstały w Afryce Południowej na przełomie wieków XII i XX. Brytyjczycy zamknęli w obozach koncentracyjnych 117 tys. Burów, z czego 28 tys. więźniów zginęło. Wśród tych więźniów 22 tys. z nich to były dzieci. Brytyjskie obozy koncentracyjne miały złamać opór burskich partyzantów z Wolnego Państwa Orania.

ca. 1950s, Nairobi, Kenya — Original caption: Nairobi, Kenya: Trouble In Kenya. Police and troops in the British East African colony of Kenya face the latest disorder of quelling a battle between rival tribesmen over the Kenya grazing lands. Police units were rushed to the troubled areas where rival natives, armed with spears and arrows, readied for battle. Meanwhile, other units remained on the scene for fresh outbreaks by the Mau Mau terrorists. Here, members of the Lancashire Fusiliers are shown flushing out a Mau Mau suspect from a hut in Kikuyu village. — Image by © Bettmann/CORBIS

Jak widać znęcanie się nad dziećmi i ich mordowanie jest czymś, z czym mamy do czynienia od ponad stu lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że brytyjska rodzina królewska adoptowała między innymi czwórkę dzieci, po których następnie wszelki ślad zaginął.

    Coraz powszechniejszym stała się „hodowla” dzieci na części. Dzieje się tak wśród bogatych ludzi. Zlecają oni wyszukanie dziecka lub dzieci, których genom odpowiada ich genomowi na wypadek konieczności transplantacji. Oczywiście nie dla dziecka, ale dla bogatego ojczyma lub macochy. Kiedy przychodzi taka konieczność, od dziecka pobierane są narządy i przeszczepiane ich „dobroczyńcom”.

Eksperymenty medyczne na dzieciach

    Tymczasem w Polsce, 2 sierpnia 2021 roku dzięki odważnej interwencji posła na Sejm Grzegorza Brauna w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w obecności niezależnej lekarz Katarzyny Ratkowskiej oraz niezależnych dziennikarzy ujawniono, że 27 kwietnia 2021 roku prezes tego urzędu – Grzegorz Cessak – wydał decyzję zezwalającą PfizerBioNTech na przeprowadzenie eksperymentu medycznego, nazywanego „badaniem klinicznym” na dzieciach od 3 miesiąca do 12 roku życia.

Podczas interwencji poselskiej okazało się, że decyzja została wydana z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, to jest nie zawiera uzasadnienia oraz wydano ją bez wymaganej w takich przypadkach pozytywnej opinii komisji bioetycznej. Ponadto urzędnicy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – wbrew obowiązującemu prawu – odmówili posłowi Grzegorzowi Braunowi wglądu do protokołów i innych dokumentów dotyczących sprawy powołując się na ochronę interesów „sponsora” (taka nazwa jest stosowana w prawie), to jest koncerny PfizerBioNTech oraz twierdząc, że badanie jest objęte jest klauzulą tajności. Eksperyment jest przeprowadzany na zdrowych dzieciach z użyciem tzw. szczepionek przeciwko COVID-19.

Obecna na interwencji polskiego posła lekarz Katarzyna Ratkowska jeszcze na początku sierpnia złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, wnioskując jednocześnie o pilne rozpatrzenie w związku z istniejącym bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia dzieci poddawanych eksperymentowi. Wszystko wskazuje na to, że  przynajmniej część z nich to dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczo-opiekuńczych. W połowie września Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Ochoty odmówiła wszczęcia śledztwa.

    Polska jest jednym z czterech państw, w których przeprowadzany jest eksperyment. Są to: Polska, USA, Finlandia i Hiszpania. Eksperyment jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy przez rządy tych państw w obawie, że gdyby doszło do jej ujawnienia, mogłoby to się spotkać z ostrym protestem ze strony obywateli. Pokazuje to, jak bardzo sile są wpływy BigPharmy na całym świecie, z rządem USA włącznie.

    W Polsce eksperyment jest przeprowadzany w niewielkich, zazwyczaj nieznanych ośrodkach zdrowia. Dane informacyjne i adresowe tych ośrodków oraz informacje dotyczące składu osobowego i właścicielskiego tych podmiotów znajdują się w ramce poniżej. Dane te są oraz fotografie ww. osób są dostępne w Internecie, zaś ich ujawnienie nie stanowi w świetle obowiązujących przepisów prawa naruszenia dóbr osobistych.

IN VIVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kaszubskiej 17H (85-048 Bydgoszcz), prowadząca Ośrodek Badań Klinicznych w Bydgoszczy.

Wspólnikami i jednocześnie członkami zarządu spółki są:

Piotr Piasecki – lekarz urolog, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie pracuje i specjalizuje się w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy im. dr Jana Biziela. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Dominika Korbal-Piasecka – pediatra.

dr n. med. Piotr Korbal – jest pediatrą. Kieruje Oddziałem Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Michał Kwiatek

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 14 (30-348 Kraków) prowadząca Centrum Badań Klinicznych JCI, powołana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Prezesem zarządu spółki jest Paweł Błachno, który widnieje w rejestrach kilku innych spółek: Gastripus sp. z o.o. w Krakowie, Prodromus sp. z o.o. w Krakowie, Al. Ablations sp. z o.o. w Kielcach, Innomus sp. z o.o. w Krakowie, Artchec sp. z o.o. w Gdańsku, Human Alfa sp. z o.o. w Krakowie, Triala Management sp. z o.o. w likwidacji w Krakowie, Acces Pharma sp. z o.o. w upadłości w Krakowie, MCR. Clinic sp. z o.o. w Warszawie, Egzotech sp. z o.o. w Gliwicach.

Członkami rady nadzorczej są:

prof. dr hab. Karol Musiał – fizyk i były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Maria Nowakowska – profesor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 r. jest profesorem zwyczajnym UJ. Jest członkiem rady fundacji w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

prof. dr hab. Jerzy Stelmach – jest prawnikiem, filozofem, profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy do Kongresu Obywatelskiego.

prof. dr hab. Krzysztof Królas – pracował między innymi w Instytucie Fizyki Jądrowej w Orsay koło Paryża i był stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Getyndze. W 1991 roku uzyskał tytuł profesora. były Kierownik Zakładu Synchrotronowego Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, były przewodniczący pady Centrum Solaria.

dr Maria Hulicka – doktor nauk ekonomicznych, posiada uprawnienia biegłego rewidenta specjalizuje się w zarządzaniu finansami podmiotów. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego od 2017 roku. Obecnie Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004-2012 pełniła funkcję kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie 2010-2013 była członkiem Administrative and Finance Committee FAIR  (Facility  for Antiproton and Ion Research) – Komitet Administracyjno-Finansowy do spraw Zarządzania Obiektem do Badań Antyprotonowych i Jonowych w Darmstadt (Niemcy).

Andrzej Ryś – lekarz i urzędnik państwowy, w latach 1999–2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2006 dyrektor w Komisji Europejskiej od 2006. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1990–1997 sprawował funkcję dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 do 1999 roku był dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Od 24 czerwca 1999 do 22 października 2001 roku był wiceministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Zajmował się współpracą międzynarodową i integracją Polski z Unią Europejską. Był członkiem Zespołu Negocjacyjnego pod przewodnictwem Jana Kułakowskiego. Odpowiadał za przystosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Od 2005 do 2006 roku był dyrektorem zarządzającym Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. 29 marca 2006 mianowany na stanowisko jednego z dyrektorów w departamencie dyrekcji generalnej zdrowia i ochrony konsumentów w Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy zdrowia publicznego. Jest również konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego i członkiem Rady Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

APPLETREECLINICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. bpa Wincentego Tymienieckiego 20 (90-349 Łódź). Obecnie, poza eksperymentem na dzieciach dla PfizerBioNTech prowadzą badania kliniczne we wskazaniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Spółka prowadzi Ośrodek Badań Klinicznych. Spółką siostrzaną jest spółka pod nazwą: APPLETREECLINICS NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 49 (91-503 Łódź), której wspólniczką i członkiem zarządu jest Tamara Kaniewska-Moks. Jak pisze o sobie na LinkedIn: Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołami ponad 20 osób z silnymi umiejętnościami budowania relacji z członkami zespołu i interesariuszami na wszystkich poziomach. Na różnych etapach mojej 10-letniej pracy w BPO (Business Process Outsourcing) zajmuję szereg stanowisk w obszarze obsługi finansowo-księgowej, zarządzania ludźmi i procesami oraz prowadzenia projektów Six Sigma. W ramach mojego doświadczenia motywowałem zespół, prowadziłem ludzi przez transformacje i zmiany procesów, jednocześnie tworząc przyjazne dla zespołu środowisko poprzez pozytywny i proaktywny styl przywództwa. Prowadzę, koordynuję i realizuję projekty efektywnościowe, które pozytywnie wpłynęły na rozwój firmy, pracę członków mojego zespołu i satysfakcję klientów.

Jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu spółki APPLETREECLINICS jest Maria Teresa Jabłońska.

WOJCIECH GONTAREK GRAVITA DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIEPŁODNOŚCI z siedzibą w Łodzi, przy ul. ul. Kniaziewicza 20a (91-347 Łódź). Działalność jest również prowadzona w Uniejowie, przy ul. Orzechowa 6. Klinika oferuje między innymi: badania płodności i niepłodności, w tym nasienia, inseminację lub zapłodnienie in vitro, prowadzi również bank komórek (nasienia).

dr n. med. Wojciech Gontarek jest lekarzem posiadającym specjalizację pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Główne spektrum jego zainteresowań to leczenie niepłodności. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej oraz stypendystą Uniwersytetu Medycznego AKH w Wiedniu w latach 1992- 1994 i laureatem stypendium rządu austriackiego na Oddziale Endokrynologii i Leczenia Niepłodności prowadzonym przez prof. Johannesa Hubera. Drugi stopień specjalizacji medycznej z zakresu ginekologii otrzymał w 1998 roku.
LUBMED DOBROSŁAW LUBARSKI RADOSŁAW NAUMOWICZ SPÓŁKA JAWNA prowadząca Rodzinne Centrum Medyczne LUBMED w Luboniu, przy ul. Jana III Sobieskiego 50 (62-030 Luboń). W Lubmedzie są między innymi: gabinet diagnostyczno – zabiegowy, gabinet pediatryczny, gabinet szczepień, poradnię pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz prywatna psychoterapię.

Wspólnikami są:

Dobrosław Lubarski – lekarz pediatra i lekarz rodzinny

Radosław Naumowicz będący również członkiem zarządu NGK Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Żodyniu, firmie farmaceutycznej zaopatrującej podmioty oraz apteki w urządzenia i materiały eksploatacyjne i półprodukty do receptury aptecznej. Niedawno otrzymali koncesję na hurtownię farmaceutyczną.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO „MICHAŁKOWICE” JAROSZ I PARTNERZY SPÓŁKA LEKARSKA w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Kościelnej 32 (41-103 Siemianowice Śląskie). W ofercie można znaleźć podstawową opiekę zdrowotną, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i pielęgniarki położnej środowiskowo-rodzinnej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej.

Wspólnikami są między innymi:

Rafał Rybarczyk – lekarz medycyny rodzinnej

Roman Jankowski – lekarz rodzinny i internista

Krystyna Banaś-Feluś – pediatra, specjalista chorób płuc

NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE MEDYCZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ul. Batorego 18/22 (87-100 Toruń). To niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który jest jedną z największych placówek ochrony zdrowia w regionie kujawsko-pomorskim (ponad 15 000 pacjentów leczonych przez lekarzy rodzinnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej).

Udziałowcami i członkami zarządu spółki są:

prof. dr hab. Sławomir Jeka – jest specjalistą w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i reumatologii. Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezes i prezes Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) wiceprezes kujawsko-pomorskiego Oddziału PTR, wieloletni członek Zarządu Głównego PTR, były wieloletni wojewódzki konsultant w dziedzinie reumatologii województwa kujawsko-pomorskiego.

Marzena Waszczak-Jeka, prowadząca jednosobową działalność pod firmą: MEDYCYNA KLINICZNA MARZENA WASZCZAK-JEKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wroniej 53. Jej firma również prowadzi ośrodek badań klinicznych. W latach 2010 – 2011 Marzena Waszczak-Jeka była specjalistą do spraw kluczowych klientów w firmie Pfizer.
PROVITA POLIKLINIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 10 lok. 5 (00-585 Warszawa), prowadząca gabinety przy ul. Baboszewskiej 1 w Warszawie, gdzie przyjmują również specjaliści z różnych dziedzin m.in.: medycyny podróży, chorób tropikalnych, pediatrii, medycyny estetycznej oraz reumatologii.

Wspólnikami i członkami zarządu są:

Radosław Lipiński, z wykształcenia chemik, który pełni funkcje dyrektora zarządzającego w PROVITA Centrum Medycznym, w latach 2008-2013 był dyrektorem sprzedaży w Gpharma, w latach 2006-2008 tzw. kierownikiem produktu w Polpharmie, a w latach 2001-2006 przedstawicielem handlowym w Pfizer.

Dorota Zakrzewska, w wykształcenia mikrobiolog, jest obecnie dyrektorem zarządzającym w Provita Centrum Medycznym sp. z o.o. we Wrocławiu. Od 2009 roku pracuje w badaniach klinicznych.
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Szopena 1 (35-055 Rzeszów).

Właścicielem i dyrektorem jest:

Stanisław Mazur, kardiolog, internista. Przyznał już w marcu 2021 roku, że poddawał dzieci w wieku od 3 miesiąca życia „szczepieniom” przeciwko COVID-19.

Co na to prawo?

    Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526 ze zmianami), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w art. 2 ust. 1 gwarantuje prawa zawarte w tej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. Jednocześnie przyjmując omawianą Konwencję, państwa sygnatariusze zobowiązały się do podejmowania właściwych kroków dla zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny.

    Zgodnie z art. 1 Konwencji dzieckiem każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat. W myśl art. 16 Konwencji o prawach dziecka, żadne dziecko nie może podlegać arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację, i każde dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.

    Jak wynika z przepisu art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farma­ceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 974 ze zmianami), badanie kliniczne pro­duktu leczniczego na ludziach jest eksperymentem medycznym. Prowadzone obecnie na polskich dzieciach wyżej wymienione badania w rozumie­niu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty – w zależności od ich celu  – są eksperymen­tem  leczniczym albo eksperymentem badawczym. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 2 powołanej powyżej ustawy, eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypró­bowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnię­cia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorejMoże on być przeprowadzony, jeżeli do­tychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystar­czająca.

    Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 przywołanej już ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentystyna udział w eksperymencie medycznym dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia, zgody udzielają jego rodzice lub przedstawiciel ustawowy. W myśl artykułu 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, zaś w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Poddanie dziecka „szczepieniu przeciwko COVID-19 lub badaniu klinicznemu będącemu eksperymentem medycznym jest właśnie sprawą o istotnym znaczeniu dla dziecka.

    Zgodnie z artykułem 1 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie w państwach Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, ochronie prawnej podlegają godność i tożsamość istoty ludzkiejGwarantowane jest również każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny. Jednocześnie w myśl artykułem 2 tej Konwencjiinteres i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. Stosownie zaś do artykułu 5 tejże Konwencji, nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez świadomie i dobrowolnie wyrażonej zgody osoby, która ma być jej poddana, zaś przed jej przeprowadzeniem osoba jej poddana musi otrzymać odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Omawiany akt przewiduje możliwość swobodnego wycofania swojej zgody przez każdego i w każdej chwili. Tymczasem od przedstawicieli władzy państwowej coraz częściej słyszymy, że nie wyklucza ona wprowadzenia obowiązkowych szczepień i segregacji sanitarnej. Od czasu rozpoczęcia tzw. szczepień przeciwko COVID-19 pracodawcy i osoby kierujące pracownikami bezprawnie zmuszają podległe im osoby do przyjmowania tzw. szczepionek. Dzieje się tak zwłaszcza w administracji państwowej i samorządowej, w wojsku, policji oraz w oświacie i w służbie zdrowia.

    Jak czytamy w artykule 15 przywoływanej tu Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny, prowadzone w sposób swobodny, muszą zapewniać ochronę istoty ludzkiej. Natomiast w myśl artykułu 16 ich przeprowadzanie na ludziach jest dopuszczalne, o ile zostaną spełnione wszystkie niżej wymienione warunki:

1)     Brak metody o porównywalnej skuteczności, alternatywnej do badań na ludziach;

2)     Ryzyko podejmowane przez osobę poddaną badaniom jest proporcjonalne do potencjalnych korzyści wynikających z tych badań;

3)     Projekt badań został zatwierdzony przez właściwą instytucję w wyniku niezależnej oceny jego wartości naukowej, w tym wagi celu badań i po przeprowadzeniu wszechstronnej oceny co do jego dopuszczalności pod względem etycznym;

4)     Osoba poddawana badaniom jest informowana o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej jej w przepisach prawa;

5)     Wymagana zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny i dotyczyć konkretnego badania oraz powinna być udokumentowana. Zgodę można swobodnie wycofać w każdej chwili.

Eksperyment ten – w celu obejścia przepisów prawa – polski minister zdrowia i rząd nazywają „powszechnym szczepieniem w ramach profilaktyki COVID-19”.

     Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z cichą wojną i pełzającą farmadyktaturą, za którą stoją wielkie pieniądze, potężne wpływy BigPharmy. Doborowe towarzystwo psychopatów, socjopatów i zbrodniarzy skupione wokół afery, to najlepszy przykład na to, że żyjemy w globalnym obozie koncentracyjnym. Czas najwyższy zacząć się organizować, póki nie zostaliśmy jeszcze wszyscy „zaszczepieni” i zaczipowani. Nas są miliardy, a ich zaledwie kilkaset do kilkunastu tysięcy osób. Obudźmy się i stańmy do czynnego oporu.

 Informacje zawarte w niniejszym artykule oraz zdjęcia osób w nim powołanych są dostępne w Internecie.

Marek Skowroński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *