CovID-19Szczepionki

Dowody na to że eksperymentalne preparaty genetyczne nazwane „szczepionkami przeciwCOVID-19″ są śmiertelnie niebezpieczne

Sprzeciw wobec postawy „związanych rąk”   

Poniższy dokument jest owocem kilkumiesięcznej pracy zespołu polskich lekarzy i badaczy którzy podjęli się dostarczenia naukowej wiedzy dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, ponieważ interwencja poselska (posła Grzegorza Brauna) z 21 września 2022 roku pokazała, że urzędnicy, z pełniącym obowiązki dyrektora na czele, wykazali się szokującym brakiem wiedzy oraz – jak się wyrazili: „mają związane ręce” – to znaczy, że zawartości fiolek i bezpieczeństwa zastrzyków badać im nie wolno.

Jest to wiedza porażająca, oparta na merytorycznych wieloźródłowych dokumentach, oficjalnych statystykach z wielu krajów i badaniach naukowych, które wciąż w ogromnej ilości napływają z całego świata.

Tak zwane szczepionki przeciw COVID-19 wszystkich firm farmaceutycznych, które otrzymały warunkowe dopuszczenie w Europie i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, powodują zgony i ciężkie uszkodzenia zdrowia ludzi we wszystkich grupach wiekowych, w tym u dzieci (!).

Oficjalnie zarejestrowane liczby w bazach statystycznych, krajów sięgają w sumie setek tysięcy zgonów, a u dziesiątek milionów ludzi występują poważne uszkodzenia zdrowia. Liczby te według badań naukowych należy pomnożyć przez conajmniej 100 (tzw. współczynnik niedoszacowania wynikający między innymi z tego, że nie wszystkie osoby swoje powikłania zgłaszają). Do powikłań tych należą: udary mózgu, zawały serca, zatorowość płucna, zapalenia autoimmunologiczne serca, mózgu i innych narządów, choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne, zaburzenia psychiczne, błyskawicznie postępujące złośliwe nowotwory, uszkodzenie układu odpornościowego, bezpłodność, poronienia, martwe urodzenia oraz wiele innych.

Po dopuszczeniu „szczepionek przeciw COVID-19” w krajach najwyżej „wyszczepionych” śmiertelność ze wszystkich przyczyn zwiększyła się kilkadziesiąt razy i nadal rośnie (!), np. w Australii o 5 162 proc. czyli 51 razy w roku 2022 w porównaniu do roku 2020.

Wśród osób zmarłych na COVID-19 ponad 90 proc. stanowią osoby „zaszczepione”.

W Internecie są dostępne dokumenty koncernu Pfizer, które dzięki naukowcom z uniwersytetów amerykańskich zostały odtajnione wyrokiem Sądu Federalnego w USA, wśród nich dokument z 28 lutego 2021 roku, w którym Pfizer wymienia blisko 1 300 nazw poważnych jednostek chorobowych, jakich należy się spodziewać po tzw. szczepionkach.

Niezależne laboratoria ze wszystkich kontynentów wykazały w „szczepionkach przeciw COVID-19” obecność toksycznego grafenu, metali ciężkich, nanolipidów zabronionych do stosowania u ludzi i innych elementów niebezpiecznej nanotechnologii.

Wiele krajów wycofuje się z podawania tych preparatów lub zabrania ich stosowania u coraz młodszych grup wiekowych (min. Szwajcaria, Dania, inne kraje skandynawskie, Wielka Brytania), natomiast w Polsce są one stręczone nawet niemowlętom od 6 miesiąca życia (!). Setki tysięcy lekarzy i naukowców na całym świecie domagają się wycofania tych preparatów, tym bardziej że są znane od dziesięcioleci bezpieczne leki przeciwwirusowe (Iwermektyna, Amantadyna, Hydroksychlorochina, Wit. D i inne) skutecznie leczące COVID-19.

Agencje regulacyjne powołane do stania na straży zdrowia i życia ludzi, takie jak Europejska Agencja Leków (EMA), Amerykańska Agencja Leków i Żywności (FDA), całkowicie się skompromitowały – mimo przytłaczających danych nadal biorą udział w procederze promowania preparatów, na których koncerny farmaceutyczne zarabiają miliardy dolarów kosztem życia i zdrowia ludzi.

Podobnie postępuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która obecnie proceduje dokumenty mające na celu narzucenie państwom członkowskim, w tym Polsce – z pominięciem decyzji parlamentów tych państw – przymusu realizowania nakazów dyrektora WHO (chodzi o oficjalnie procedowany tzw. traktat antypandemiczny oraz nieoficjalnie procedowane tzw. poprawki do już istniejących Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR). Przymus ten ma być realizowany w trakcie następnych już zapowiadanych pandemii i dotyczy on w szczególności narzucenia wszystkim ludziom obowiązku przyjmowania kolejnych generacji eksperymentalnych „szczepionek”(!).

Lekarze i naukowcy, którzy zgodnie z sumieniem i Kodeksem Etyki Lekarskiej informują o powyższych powikłaniach oraz skutecznie leczą, są prześladowani, mają procesy w izbach lekarskich, tracą prawo do wykonywania zawodu, a niektórzy niespodziewanie i w podejrzanych okolicznościach umierają (dr Andreas Noack, dr Zbigniew Hałat, dr Piotr Wojciechowski).

Mimo że 7 marca 2023 roku na ręce dyrektora Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dr n.med. Bernarda Waśko naukowa wiedza w postaci poniższego dokumentu została przekazana, do dzisiaj brak jest jakiejkolwiek reakcji w obronie polskich obywateli (!).

W obronie życia i zdrowia Polaków żądamy od polskiego rządu natychmiastowego wstrzymania i wycofania śmiercionośnych preparatów nazwanych „szczepionkami przeciw COVID-19” i podjęcia niezbędnych działań w celu udzielenia skutecznej pomocy poszkodowanym: medycznej, prawnej i każdej innej.

Domagamy się zaprzestania prześladowań lekarzy i naukowców oraz przywrócenia wolnego zawodu lekarza niezależnego od presji koncernów farmaceutycznych.

Oczekujemy otwartej, uczciwej, publicznej debaty naukowej dla dobra Polaków.

Wzywamy odpowiednie organy państwa polskiego do naprawy publicznej służby zdrowia która ulega coraz większej dewastacji wskutek licznych zaniedbań i jest w opłakanym stanie, co przyczynia się do tego, że Polska należy do krajów o najwyższych wskaźnikach umieralności na świecie.

Treść dokumentu: /wp-content/uploads/2023/05/interwencja-w-NIZP-PZH.pdf

Bóg, honor, ojczyzna.
Tak nam dopomóż Bóg.

Zespół ekspertów „Wiedza i Nauka” (wiedzainauka.pl)

3 maja 2023 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *