Dokumenty Pfizera

ŁĄCZNA SUMA KAR NAŁOŻONYCH NA PFIZERA PRZEKRACZA 10 mld DOLARÓW

Przedstawiamy poniżej raport dotyczący łącznej sumy kar pieniężnych nałożonych przez różne agencje rządowe oraz sądy w USA na giganta BigPharmy – firmę Pfizer/BionTech. To bardzo interesująca lektura, przy której jednocześnie nasuwa się pytanie: czy polski rząd, zanim podpisał z Pfizerem umowę na zakup preparatów genetycznych nazywanych fałszywie „szczepionkami” posiadał wiedzę o poniżej przedstawionych praktykach łamania przez tę spółkę prawa?

Uwagi: Powiązania między spółką dominującą a spółką zależną oparte są na relacjach aktualnych na dzień ostatniej zmiany wymienionej w Dzienniku aktualizacji, co może się różnić od tego, co miało miejsce w momencie wystąpienia naruszenia. Sumy kar są dostosowane, aby uwzględnić fakt, że poszczególne wpisy mogą zawierać zarówno zapisy agencyjne, jak i ogłoszenia o ugodach w tej samej sprawie; w przeciwnym razie kara obejmująca wiele lokalizacji może być wymieniona w indywidualnych zapisach dla każdego z obiektów. Sumy są również dostosowane, aby odzwierciedlić przypadki, w których agencje federalne i stanowe lub lokalne współpracowały i wydały oddzielne ogłoszenia o wyniku. Duplikaty lub pokrywające się kwoty kar są oznaczone gwiazdką na poniższej liście.

Linki: Dane Subsidy Tracker dotyczące pomocy finansowej dla tej firmy udzielanej przez federalne, stanowe i lokalne agencje rządowe można znaleźć tutaj

Aby uzyskać przegląd pomocy, którą ta firma otrzymuje w ramach CARES Act, zobacz jej stronę podsumowującą Covid Stimulus Watch tutaj

*) Każdy wpis w Violation Tracker jest oznaczony jednym z ponad 90 podstawowych typów wykroczeń, a niektóre z nich mają również drugorzędne typy wykroczeń. Podzieliliśmy te typy wykroczeń na osiem szerszych grup, a pozostałe umieściliśmy w grupie „różne”. Użytkownicy mogą przeglądać strony podsumowujące różne grupy przestępstw (jak również podstawowe typy przestępstw) i mogą używać grup przy formułowaniu wyszukiwań. Poniżej znajdują się grupy i typy przestępstw zawarte w każdej z nich.

Wykroczenia związane z ochroną konsumentów:

Americans with Disabilities Act, naruszenie ochrony konsumentów w lotnictwie, naruszenie ochrony konsumentów, praktyki dyskryminacyjne (poza zatrudnieniem), naruszenie kodeksu mieszkaniowego, naruszenie ubezpieczenia, naruszenie prywatności, Servicemembers Civil Relief Act, naruszenie telekomunikacji.

Wykroczenia związane z zatrudnieniem:

naruszenie administratora planu świadczeń, naruszenie pracy dzieci lub zatrudnienia młodzieży, dyskryminacja w zatrudnieniu, naruszenie kontroli zatrudnienia, naruszenie Fair Credit Reporting Act, Family and Medical Leave Act, naruszenie stosunków pracy, naruszenie płac i godzin pracy, naruszenie wiz pracowniczych, odwet na osobie zgłaszającej naruszenie w miejscu pracy.

Przestępstwa związane z ochroną środowiska:

naruszenie ochrony energii, naruszenie środowiska, naruszenie gospodarki paliwowej (CAFE), naruszenie wierceń na morzu

Przestępstwa finansowe:

oszustwa lub braki w zakresie księgowości, braki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, naruszenia bankowe, naruszenie zasad profesjonalnego bankructwa, naruszenie sankcji gospodarczych, wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, naruszenie zasad ochrony inwestorów, nadużycia związane z kredytami hipotecznymi, naruszenie zasad udzielania pożyczek w dniu wypłaty, naruszenia podatkowe, nadużycia związane z toksycznymi papierami wartościowymi.

Przestępstwa związane z kontraktami rządowymi:

Ustawa o fałszywych roszczeniach i podobne, naruszenie federalnych opłat leasingowych.

Przestępstwa związane z opieką zdrowotną:

Naruszenie Controlled Substances Act, cywilne kary pieniężne HHS, naruszenie Medicare Coverage Gap Discount Program, Medicare Parts C i D Enforcement Action, promocja produktów medycznych poza etykietą lub niezatwierdzonych.

Przestępstwa związane z bezpieczeństwem:

naruszenie bezpieczeństwa lotniczego, naruszenie ustawy Clery Act o zgłaszaniu bezpieczeństwa w kampusie, naruszenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego, naruszenie bezpieczeństwa żywności, naruszenie górnictwa, naruszenie bezpieczeństwa pojazdów silnikowych, naruszenie bezpieczeństwa jądrowego, naruszenie domu opieki, naruszenie bezpieczeństwa produktu, naruszenie bezpieczeństwa kolejowego, spór sądowy dotyczący tytoniu, naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy

Różne wykroczenia

naruszenie zasad finansowania kampanii wyborczych, naruszenie zasad działania kasyn, pogarda cywilna, braki w przekazywaniu danych, nielegalna działalność hazardowa, nielegalne wpłaty na cele polityczne, niewłaściwe wykorzystanie danych niejawnych, utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości, wpłaty na rzecz wskazanej organizacji terrorystycznej, naruszenie zasad zagospodarowania przestrzennego

Źródło: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *