Bez kategorii

Lek na reumatoidalne zapalenie stawów pomaga zmniejszyć śmiertelność w hospitalizacji z powodu COVID-19

Centrum Medyczne Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville, w stanie Tennessee, wydało 2 września 2021 roku oświadczenie prasowe, w którym ujawniono, że hospitalizowani pacjenci z COVID-19, którzy otrzymywali lek na reumatoidalne zapalenie stawów, baricytynib (Olumiant), w połączeniu ze standardową opieką, w tym kortykosteroidami, umierali rzadziej niż osoby otrzymujące tylko standardową opiekę.

Wyniki powyższego badania zostały opublikowane w The Lancet Respiratory Medicine 1 września 2021 roku. Główny badacz, profesor E. Wesley Ely, MD, MPH, stwierdził w komunikacie prasowym:

– U pacjentów hospitalizowanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, często rozwija się intensywny stan hiperzapalny mogący  prowadzić nawet do dysfunkcji wielu narządów, w tym do zespołu ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego i śmierci

Pomimo postępów w leczeniu remdesiwirem, deksametazonem i tocilizumabem, zmniejszenie śmiertelności wśród hospitalizowanych pacjentów nadal pozostaje kluczowym niezaspokojonym zadaniemCoraz bardziej oczywiste jest, że leczenie baricytynibem może pomóc w zapobieganiu zgonom u najbardziej krytycznie chorych pacjentów z COVID-19. Ta klasa leków stanowi ważny element w leczeniu tej wrażliwej grupy chorych w stale rozwijającej się pandemii – powiedział Ely.

– Baricytynib jest inhibitorem kinaz janusowych (JAK) 1 i 2, które „uspokajają układ odpornościowy” – stwierdził Ely. Próbując się dowiedzieć, jakie leki najlepiej wykorzystać do terapii przeciw wirusowi już na początku pandemii przeprowadziliśmy dość obszerną analizę komputerową.

– Terapia lekami przeciwzapalnymi jest ważna dla hospitalizowanych pacjentów covidowych. Inhibitory JAK działają selektywnie za pośrednictwem receptorów JAK, blokując szlaki transdukcji w komórkach. Leki takie jak baricytynib zatrzymują wiele ścieżek kaskady zapalnej, powstrzymując tym samym stan zapalny, od którego rozpoczyna się COVID.

Ely dodał, iż dane z badania COV-BARRIER pokazują, że w im poważniejszym stanie byli pacjenci w momencie rejestracji (przyjęcia do szpitala – przyp. tłum.), tym większa przy pomocy omawianego leku była redukcja ich śmiertelności. Dane z projektu COV-BARRIER, który obejmował hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w wentylacji mechanicznej i ECMO (ciągłym pozaustrojowym natlenianiu krwi – przy. tłum.) w momencie włączenia leku, wykazały jeszcze większą poprawę przeżywalności w grupie, której podawano baricytynib – powiedział Ely.

COV-BARRIER to randomizowane badanie 3 fazy z podwójnie ślepą próbą i z kontrolowanym placebo. Biorą w nim udział zarejestrowani uczestnicy ze 101 ośrodków w 12 krajach: w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Zaskakującym odkryciem w tym badaniu jest to, że chociaż u niektórych pacjentów choroba przebiega ostro, to lek zmniejsza ich śmiertelność.

Jako środek potencjalnej interwencji w leczeniu COVID-19, baricytynib został zidentyfikowany w lutym 2020 roku, a w listopadzie 2020 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) udzieliła zezwolenia na jego stosowanie w sytuacjach awaryjnych (EUA). Początkowo medykament miał być podawany w połączeniu z remdesivirem, a następnie zmieniono jego stosowanie w sytuacjach awaryjnych (EUA), aby umożliwić podawanie baricytynibu z lub bez remdesiviru.

Artykuł przetłumaczono na podstawie publikacji z 2 września 2021 roku w:

Źródło: https://www.precisionvaccinations.com/2021/09/02/rheumatoid-arthritis-drug-helps-reduce-hospitalized-covid-19-mortality

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *