WHO

Musimy zatrzymać to szaleństwo!

Specjalnie dla wiedzainauka.pl rozmowa z Jamesem Roguskim

Wiedzai Nauka: Międzynarodowe środowiska wolnościowe z uwagą śledzą prace nad traktatem antypandemicznym (IHR) w Światowej Organizacji Zdrowia. To dzięki panu świat wolnych ludzi dowiedział się o planach wąskiej grupy osób, by zniewolić całą ludzkość. Bardzo panu za to dziękuję w imieniu swoim i mam nadzieję, że nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że również w imieniu wszystkich polskich ruchów wolnościowych. Naród polski wielokrotnie pokazał, jak dla nas jest ważna wolność. Co powinni zrobić Polacy i narody wszystkich krajów, aby się temu przeciwstawić? Co powinienem zrobić ja, jako pojedynczy obywatel?


James Rogulski: Krok pierwszy: musimy zrozumieć, że nad tym dokumentem toczą się dwie odrębne negocjacje. Większość ludzi została rozproszona przez, i jest skupiona na, proponowanym przez WHO CA+. Ja jednak staram się podnieść świadomość wszystkich osób na temat proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). Edukacja, jasność i zrozumienie muszą poprzedzać działanie.

Krok drugi: podziel się uzyskaną informacją z absolutnie każdym, z kim tylko możesz.

Krok trzeci: poszukaj sojuszników i zorganizuj działania tych, którzy rozumieją znaczenie tej informacji.

– Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, czego dotyczą te propozycje i jakie mogą mieć konsekwencje zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla ich obywateli.

– Publikowałem dotychczas dość obszernie na ten temat i trudno jest streścić aż trzysta siedem proponowanych poprawek bez utraty cennych treści. Uważam, że najbardziej niebezpieczne poprawki zostały zaproponowane przez Republikę Czeską (w imieniu wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej). Te proponowane poprawki mają na celu wdrożenie globalnego systemu cyfrowych certyfikatów zdrowia, który obejmowałby również (nieokreślone) certyfikaty dotyczące profilaktyki, testowania i odzyskiwania zdrowia, Formularze Lokalizacji Pasażerów oraz Deklaracje Zdrowia Podróżnych, które mogłyby być wykorzystywane do ograniczania swobody podróżowania oraz do śledzenia i lokalizowania osób, które są jedynie „podejrzane” o posiadanie jakiejś formy choroby zakaźnej. Proponuję zapoznać się z treścią w poniższej ramce. Polecam też moje publikacje pod podanymi poniżej linkami:

http://RejectDigitalEnslavement.comhttps://jamesroguski.substack.com/p/50-really-bad-amendments

– Czy uważa pan, że traktat zostanie wprowadzony w życie, a jeśli tak, to kiedy?


– Ze swej trony robię wszystko, co w mojej mocy, aby do tego nie dopuścić i jestem wręcz przekonany, że nie zostanie on przyjęty. Światowa Organizacja Zdrowia konsekwentnie stwierdza, że przedstawi go na 77 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia zaplanowanym na maj 2024 roku.


– A może rozwiązaniem jest opuszczenie przez poszczególne państwa członkowskie zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i samej Organizacji Narodów Zjednoczonych?

– Niestety, rozwiązanie to jest skomplikowane ze względu na złożoność i wzajemne powiązania dzisiejszego świata. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, popieram projekty ustawodawstwa zmierzające do wyjścia USA ze Światowej Organizacji Zdrowia [#ExitTheWHO (http://ExitTheWHO.com)], które zostały już złożone w Kongresie. Ich celem jest właśnie ułatwienie naszego wycofania się z WHO. Jednak to, co jest naprawdę potrzebne, to świadomość mas ludzi na całym świecie, że musimy oprzeć się centralizacji i konsolidacji władzy w biurokracje takie jak WHO, i opowiedzieć się za dystrybucją kontroli z powrotem do poziomu ludzi, którzy muszą nalegać na swoje niezbywalne prawa do podejmowania własnych prywatnych decyzji zdrowotnych.


– Czy pana zdaniem tak zwana pandemia COVID-19 to była próba generalna WHO i globalistów do wprowadzenia rządu światowego?

– Odrzucam pokusę spekulacji. Nie ma takiej potrzeby. Polecam ludziom przeczytanie rzeczywistych dokumentów, które Światowa Organizacja Zdrowia już opublikowała i dowiedzenie się, co obecnie jest przez państwa członkowskie wewnątrz tej organizacji negocjowane. Żadne spekulacje ani opinie nie są potrzebne. Ich dokumenty mówią same za siebie.


– Anthony Fauci przyznał wreszcie publicznie, że kłamał w sprawie tak zwanych szczepionek. W USA są środowiska, które wręcz żądają, by został on podciągnięty do odpowiedzialności karnej. Wydawać by się mogło, że USA są państwem praworządnym, więc nie powinno być, z tym problemu, a jednak ostatnie trzy lata, pokazują, że Anthony Fauci ma się dobrze. Kim jest Anthony Fauci i kto za nim stoi?


– Ta kwestia jest o wiele ważniejsza niż jakikolwiek pojedynczy człowiek. Problemem nie jest Fauci. Pomimo jego potwornych działań w całej jego karierze, próby przekazania suwerenności i wolności osobistych WHO w celu ustanowienia scentralizowanej, ogólnoświatowej kontroli są o wiele bardziej zdradzieckie niż nawet wyczyny Fauci’ego.

– W dniu 25 października 2022 roku w Sądzie Najwyższym stanu Nowy Jork w okręgu Richmond, zapadł werdykt w sprawie wniesionej przez senatora Roberta Kennedy’ego jr przeciwko farmaceutycznym lobbystom. Proszę przedstawić nam ogólny zarys tej sprawy.

– Sąd uznał, że Rada Zdrowia przekroczyła swoje uprawnienia ‘jednostronnie i na czas nieokreślony” zmieniając warunki zatrudnienia pracowników miejskich, od których nigdy nie wymagano przedstawienia dowodu szczepienia przeciwko grypie sezonowej lub innym chorobom. Sąd uznał również, że komisarz ds. zdrowia przekroczył swoje uprawnienia nakazując, aby nieszczepieni pracownicy sektora publicznego zostali wykluczeni ze swoich pomieszczeń pracy i rozróżnił pracowników Departamentu Sanitarnego od pracowników służby zdrowia, którzy „zawsze byli zobowiązani do szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym”.
Ponadto sąd zauważył, że układ zbiorowy między związkiem zawodowym składających petycję a miastem Nowy Jork nie zawierał klauzuli dotyczącej szczepionek, a zatem sąd zakwestionował stworzenie nowego warunku zatrudnienia w okresie obowiązywania układu. Dodatkowo sędzia orzekający w omawianej sprawie zauważył, że „stany wyjątkowe mogą mieć jedynie charakter być tymczasowy”.

– Czy chciałby Pan powiedzieć coś naszym polskim czytelnikom?


– Rodzice mojego ojca pochodzili z Polski ale ja nigdy nie byłem w Polsce. W ostatnich dekadach naród polski przewodził ruchom poświęconym wolności jednostki przeciwko tyrańskiej kontroli rządu. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba ZATRZYMAĆ próbę globalnego przewrotu dążącego do przeniesienia władzy suwerennych i podstawowych wolności do niewybieralnej, nieobliczalnej organizacji międzyrządowej, a więc Światowej Organizacji Zdrowia.

We wrześniu 2022 roku wystosowałem apel do ludzi na całym świecie o tworzenie własnych mediów pod hasłem „Be the Media”, zachęcając do nagrywania swoich filmów, by dołączyć swój głos, aby ich opinie były słyszalne. Kilka osób z Polski odpowiedziało na ten apel. Wiele z nich można zobaczyć na stronie http://ScrewTheWHO.com

Zachęcam wszystkich do nauczenia się tyle, ile trzeba, a następnie do odważnego wypowiadania swoich opinii i uczuć głośno, tak aby wszyscy na świecie, a zwłaszcza ci w Światowej Organizacji Zdrowia, mogli cię usłyszeć (http://SilenceEqualsConsent.com).

– Dziękuję panu bardzo za rozmowę.

rozmawiał Marek Skowroński


James Roguski jest badaczem, autorem, zwolennikiem naturalnego zdrowia i aktywistą, który wierzy, że stare systemy słusznie się rozpadają, więc musimy szybko zbudować ich zamienniki. W marcu 2022 roku James odkrył dokumenty dotyczące proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR) Światowej Organizacji Zdrowia i odegrał kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na ich temat, co spowodowało, że zmiany te zostały odrzucone. James Rogulski robi teraz wszystko, co możliwe, aby ujawnić ukrytą agendę WHO stojącą za ich proponowanym „traktatem antypandemicznym”, jak również trwające próby WHO idące w kierunku radykalnych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. Wizję Jamesa na przyszłość można podsumować zdaniem:ODEJŚĆ ZE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA I ZACZĄĆ WSZYSTKO OD NOWA.

Wiedzai Nauka: Międzynarodowe środowiska wolnościowe z uwagą śledzą prace nad traktatem antypandemicznym (IHR) w Światowej Organizacji Zdrowia. To dzięki panu świat wolnych ludzi dowiedział się o planach wąskiej grupy osób, by zniewolić całą ludzkość. Bardzo panu za to dziękuję w imieniu swoim i mam nadzieję, że nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że również w imieniu wszystkich polskich ruchów wolnościowych. Naród polski wielokrotnie pokazał, jak dla nas jest ważna wolność. Co powinni zrobić Polacy i narody wszystkich krajów, aby się temu przeciwstawić? Co powinienem zrobić ja, jako pojedynczy obywatel?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *