CovID-19

Niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy wzywa do zaprzestania szczepień: nadmierna śmiertelność spowodowana skutkami ubocznymi!

Źródło

7 lutego 2023 roku

foto: freepik

Medyczne stowarzyszenie zawodowe „Przysięga Hipokratesa” wysłało list otwarty do rządu federalnego Niemiec, ministra zdrowia, wszystkich członków niemieckiego parlamentu i innych przedstawicieli programu szczepień. Lekarze pilnie wzywają do natychmiastowego zaprzestania tzw. szczepień przeciwko COVID. Dla nich jedno jest pewne: nadmierna śmiertelność, która stale rośnie od początku szczepień, wynika głównie z wielu skutków ubocznych eksperymentalnych szczepionek. Dla lekarzy rewizja prawna jest nieunikniona, ponieważ instytucje zdrowia i minister zdrowia zignorowali sygnały o zagrożeniu.

W liście stowarzyszenie wyjaśnia, że ​​nie tylko ekstremalny spadek płodności koreluje z rozpoczęciem szczepień w odpowiednich grupach wiekowych, ale że drugie, trzecie i czwarte „szczepienia” są również związane ze wzrostem nadmiernej śmiertelności. Nie ma innych jednoznacznych wyjaśnień nagłej zwiększonej śmiertelności. Odwołano się również do wyników sekcji zwłok zmarłych zaszczepionych osób, wykazując w większości przypadków wyraźne powiązania ze szczepieniami. Przywołano brak badań bezpieczeństwa dotyczących terapii genowych COVID.

Stowarzyszenie domaga się nie tylko natychmiastowego zaprzestania szczepień, ale także zwolnienia osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie w EMA, STIKO i PEI oraz odpowiedzialnych w Niemczech ministrów zdrowia (tj. Jensa Spahna i Karla Lauterbacha). Zdaniem niemieckich lekarzy przy Bundestagu powinna być powołana komisja śledcza, która musi zbadać manipulacje, nieprzekazywanie sygnałów ryzyka i fałszywe obietnice dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa „szczepionek”. Zdaniem autorów tych, którym można udowodnić winę, należy karać surowymi wyrokami więzienia, ponieważ jak dotąd, według profesjonalnych analiz danych dotyczących dat śmierci, w samych tylko Niemczech latach 2021 – 2022 w wyniku tych terapii genowych zmarło ponad 100 tys. osób – czytamy w ich liście otwartym.

List otwarty do rządu, ministrów zdrowia, posłów, kościołów itp. oraz dla prasy

(źródło: https://report24.news/wp-content/uploads/2023/02/Hippokratischer-Eid_Offener-Brief-1.pdf)

6 lutego 2023 roku

Istnieje pilna potrzeba działania: „szczepienia” COVID-19 muszą zostać natychmiast wstrzymane, ponieważ w sposób oczywisty zagrażają populacji na wiele sposobów i są główną przyczyną nadmiernej śmiertelności:

Niepłodność spowodowana „szczepieniami” przeciwko COVID-19 udowodniona
Dzwony alarmowe powinny były bić już dawno temu, ale pozostają nieme lub przynajmniej niewytłumaczalnie milczące:

Udowodniony naukowo spadek liczby urodzeń o 10-15 proc. dokładnie 9 miesięcy po rozpoczęciu masowych szczepień grup w wieku rozrodczym w wielu krajach jest szokujący i powinien był doprowadzić do natychmiastowego wstrzymania szczepień. Również stale rosnąca nadumieralność wynosząca 3,9 proc. w 2021 roku (w porównaniu do lat 2016 – 2020, według danych Destatis) od początku szczepień i ponownie 59 tys. osób = 5,8 proc. więcej w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku jest spowodowana głównie wieloma skutkami ubocznymi „szczepień”. Udowodniono, że powodują one zmiany genetyczne, zakrzepy, zawały serca, udary, przewlekłe stany zapalne i m.in. nowotwory.

Stowarzyszenie medyczne „Przysięga Hipokratesa” domaga się natychmiastowego zaprzestania szczepień i zniesienia obowiązkowych szczepień w niemieckich siłach zbrojnych oraz prawnej oceny niepowodzeń instytucji zdrowotnych i ministrów zdrowia, którzy nie zareagowali na wyraźnie rozpoznawalne sygnały o zagrożeniu.

Od dawna wiadomo, że 10 proc. zaszczepionych kobiet doświadcza nieregularności miesiączkowych, wskazujących na zmiany hormonalne lub stany zapalne narządów płciowych, w analizie izraelskiego Ministerstwa Zdrowia z 10 lutego 2022 roku [zgłoszone działania niepożądane po otrzymaniu trzeciej (uzupełniającej) dawki szczepionki firmy Pfizer dla COVID-19 – izraelskie ministerstwo zdrowia.

Od dawna wiadomo też, że około 80 proc. poronień miało miejsce, gdy manipulujące genetycznie „szczepionki” przeciwko COVID-19 podawano w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Medycznie absolutnie niezrozumiały i nieodpowiedzialny jest również fakt, że Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) opierała się na zupełnie niewystarczających danych i obserwacjach, z których część opierała się na zaledwie trwającej jeden tydzień obserwacji. Zalecano również szczepienia kobietom w ciąży od 3 miesiąca, chociaż z badań homologacyjnych wyłączono kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Rys. 1 z Bergholz/Steuer:
Miesięczne statystyki dla Niemiec, pokazujące dokładnie dziewięciomiesięczny odstęp czasowy między szczepieniem odpowiednich kohort wiekowych a gwałtownym spadkiem liczby żywych urodzeń. Podobne korelacje występują dla większości pozostałych krajów europejskich.
Zbieżność między szczepieniem a gwałtownym spadkiem liczby żywych urodzeń, opóźnionym dokładnie o dziewięć miesięcy może być również postrzegana jako wyraźny dowód związku przyczynowego, ponieważ statystyki dotyczące urodzeń są dość dokładne, a w Szwajcarii nawet dokładne korelacje między malejącym wskaźnikiem urodzeń a wskaźnikiem szczepień w kantonie można było udowodnić ze statystyczną pewnością.
Wskaźnik szczepień w korelacji ze spadkiem liczby urodzeń – regiony Szwajcarii, zaczerpnięte z R. Hagemann, U. Lorre, i J. Kremer, Birth rate decline in the Swiss cantons, sierpień 2022; udostępnione 18 września 2022.

Uszkodzenie męskiej płodności i narządów płciowych

Obecnie w najnowszym przeglądzie badań Bergholza i Stegera, w którym badano konkretnie męską płodność, nie tylko wyraźnie widać spadek liczby plemników po drugim szczepieniu, ale także gwałtowny wzrost bólu jąder, zapalenia jąder, dyskomfortu prącia i zaburzeń erekcji – co następnie często łączy się również z problemami z sercem. Czy iniekcje COVID-19 mRNA wpływają na płodność mężczyzn?
Przerażająca jest skala złego projektowania badań i błędnej interpretacji wyników, która wydaje się być bardziej uspokajająca niż obiektywnie przedstawiająca to, co zostało wykryte. To poważna zdrada opinii publicznej, która (jeszcze) wierzy w „obiektywizm nauki”i na której, jak sądzą, mogą i powinni się oprzeć.

Częstość występowania nowotworów u mężczyzn i kobiet wzrosła od czasu rozpoczęcia szczepień:
Ponadto oficjalne bazy danych i dane statystyczne pokazują ekstremalne wzrosty nowotworów jąder (+369 proc.), raka jajnika (+28 proc.) od 2020 do 2021 roku, kolejne sygnały, że skutki uboczne „szczepionki” są zagrażające życiu i nie kończą się nawet na gonadach. R. Johnson, „Senator Johnson do sekretarza Austina: Czy MON odnotował wzrost liczby rozpoznań medycznych wśród personelu wojskowego?, Press Releases, May 2022.

Szczególnie u młodszych zaszczepionych kobiet (< 50 roku życia) od czasu szczepień częściej pojawiała się szybko rosnąca postać raka piersi, tzw. turbo-raka (doniesienia patologów i ginekologów z prywatnej praktyki).

Nadmierna śmiertelność od początku masowych szczepień może być wyjaśniona tylko jako konsekwencja szczepień. Od początku szczepień doświadczamy nadumieralności niespotykanej od czasów II wojny światowej, których nie można wyjaśnić infekcjami COVID-19, falami upałów czy lockdownem. W 2021 roku zmarło 1 001 600 osób, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do 2019 roku – podaje Destatis. W 2022 roku zmarło o kolejne 59 ty. osób więcej niż w 2021 roku, co stanowi dalsze 5,8 proc. w porównaniu z „rekordowym rokiem” 2021, przy czym średnia długość życia już od 2019 roku znacznie spadła o 0,67 roku (Destatis jako podstawa), a liczba nagłych zgonów wzrosła według danych KBV dziesięciokrotnie (konferencja prasowa Toma Lausena, Berlin, 12 grudnia 2022 roku).

Ilość tych niespodziewanych zgonów, a także wiele zgonów młodszych osób można wyjaśnić niezbicie tylko efektami „szczepień”, ponieważ ani zmiany klimatyczne, ani gorące lato, ani infekcje COVID-19 nie mogą wyjaśnić tych ekstremalnych wzrostów, z jakimi mamy do czynienia dokładnie od początku podawania pierwszej i drugiej dawki. Powinno to również już dawno doprowadzić do natychmiastowego wycofania z rynku genetycznie zmanipulowanych preparatów, które zostały wprowadzone jako „szczepionki” bez wystarczających badań klinicznych i pomimo braku działania ochronnego przed infekcją.

Według dr Sonji Reitz, rzeczniczki Towarzystwa Medycznego „Przysięga Hipokratesa”, mówienie tylko o korelacjach czasowych i dalsze przedstawianie przyczynowości szczepień dla tego ekstremalnego spadku płodności, jak również nadwyżki śmiertelności jako niewyjaśnionej, nie jest już naukowo możliwe do utrzymania, ponieważ gwałtowne wzrosty nadwyżki śmiertelności korelują również bezpośrednio z 2, 3 i 4 szczepieniem wraz z rozpoczęciem szczepień w danym wieku i brak jest również innych rozstrzygających wyjaśnień w tym zakresie.

Reakcje immunologiczne i naczyniowe, które tłumaczą mnogość skutków ubocznych szczepień i tę ekstremalną nadmierną śmiertelność, jak również spadek płodności, zostały również potwierdzone w autopsjach i badaniach.

Po niespodziewanych zgonach w 80 autopsjach, sekcje zwłok osób szczepionych wykazały w 80 proc. wyraźny związek ze szczepieniem (prof. Arne Burkhard, https://pathologie-konferenz.de/ )Białko kolca (białko S) poszczepienne znajdowano w autopsjach na całym świecie we wszystkich narządach, w jądrach, jajnikach, łożysku, nerwach i mózgu, prowadząc tam przewlekłe stany zapalne i reakcje autoimmunologiczne. Białko szczepionkowe można obecnie bardzo dobrze odróżnić od białka kolca COVID-19 histochemicznie (MichaelMörz, Vaccines 2022,10(10), 1651).
Badania bezpieczeństwa w odniesieniu do skutków dla płodności nie zostały przeprowadzone przed warunkowym dopuszczeniem do obrotu w grudniu 2020 roku, jak również ze zwykłym dopuszczeniem do obrotu w grudniu 2022 roku, chociaż są one pilnie wymagane przed zatwierdzeniem każdego leku lub szczepionki. Substancje te mogły być w ogóle zatwierdzone jako szczepionki tylko poprzez zmianę definicji szczepienia, a tym samym skorzystać z zaufania, jakim społeczeństwo darzy szczepienia w ogóle i umożliwić miliardową masową sprzedaż na całym świecie.

Stowarzyszenie medyczne „Przysięga Hipokratesa” oraz naukowcy domagają się zatem natychmiastowego wycofania zgody na dopuszczenie tych preparatów do obrotu, natychmiastowego wstrzymania szczepień oraz zaostrzenia podejrzeń o manipulacje naukowe, jak również niezależnych od producenta kontroli badań.

Nowe badanie ocenione przez Bergholza i Stegera: Czy iniekcje COVID-19 RNA wpływają na płodność mężczyzn? Najnowsze fakty i perspektywa w: https://www.ielsciences.com/articles/ibresl648.pdf wykazuje znaczne braki w projektach badań prowadzonych nad płodnością, jak również w kilku ocenach badań:

■ Kolejne badania na ten temat były projektowane jako zdecydowanie zbyt krótkie, z zaledwie kilkutygodniowym czasem obserwacji, gdyż z jednej strony wiadomo, że rozwój plemników trwa dokładnie 74. dni plus 2. tygodnie fazy dojrzewania, czyli łącznie ok. 3 miesiące. Ponadto wiadomo, że stany zapalne i reakcje autoimmunologiczne wywołane przez kolki szczepionkowe rozwijają się w organizmie dopiero w ciągu tygodni i miesięcy, czyli badania powinny były trwać co najmniej 6 miesięcy.

Do tej pory nie zebrano wyników od pacjentów po szczepieniach przypominających, albo celowo wykluczono ich z badań, chociaż większość osób otrzymała również 3 i 4 szczepienie, a szczególnie po 1 i 2 szczepieniu przypominającym wystąpiły w Niemczech i na świecie wręcz masowe fale zgonów, zarówno wśród młodszych, jak i starszych, a nadwyżka śmiertelności stale rośnie.

Dowodzi to, że nie wystarczy badać tylko pierwszych tygodni po szczepieniu, ale że długotrwałe skutki szczepień metodą mRNA są również bardzo częste i poważne i stanowią zagrożenie dla zdrowia populacji.

■ Albo też w tych „badaniach” po prostu bezczelnie przeinaczono wyniki, ignorując znane fakty naukowe, takie jak to, że szczepionkowe białka S powstają w samych komórkach, niekiedy przez wiele miesięcy, i są wbudowywane w ich ściany komórkowe, gdzie wywołują reakcje zapalne organizmu przeciwko własnym komórkom, a czytelnikowi ma się zasugerować, że bez obecności wirusów nie może być też stanów zapalnych. Dla tych z doświadczeniem, to czyta jak bardzo celowe wprowadzanie w błąd przez autorów o potencjalnych skutkach ubocznych tych genetycznie zmieniających zastrzyków.

Powstaje więc pytanie, czy nauka, która ukrywa lub źle przedstawia wyniki badań, jest tu jeszcze naukowo prawdziwa i nadal działa tu w sposób naukowo prawdziwy i politycznie niezależny.
Fakty: W jedynym jak dotąd badaniu, które było prowadzone przez co najmniej 3 miesiące, ale również bez wspomagania pacjentów, stwierdzono już znaczący spadek liczby plemników o 15,4 proc. i 22,1 proc. liczby plemników ruchliwych. Więcej było skarg na ból jądra, obrzęk, problemy z prąciem, zaburzenia erekcji i zapalenie jądra. W szczepionkach o znanym wyższym stężeniu zmodyfikowanego RNA (mRNA), takich jak Moderna, występowało znacznie więcej bólów jąder i problemów z penisem niż u pozostałych producentów.

W kwestii spadku liczby urodzeń podaje się również takie powody, jak ogólna niepewność życia, ale nie wytrzymują one bliższej analizy, ponieważ w 2020 roku miały miejsce również blokady i lęki egzystencjalne, a także syndromy przeciążenia, co nie miało żadnego wpływu na liczbę urodzeń.

Dlatego Bergholz & Steger pilnie domagają się: Nauka medyczna potrzebuje (wolnej od lobbingu i niezależnej noty ÄBVHE)
kontroli rzeczywistości i musi powrócić do rozumu i faktów opartych na dowodach, aby przywrócić swoją zniszczoną wiarygodność.
Niekontrolowany wpływ „szczepień” na powstawanie białka S i zmiany genetyczne bez wcześniejszych badań bezpieczeństwa.

W kilku badaniach autopsje wykazały, że zmodyfikowane RNA zawarte w „szczepionkach” nie tylko wytwarza kolki szczepionkowe przez kilka dni – zgodnie z przewidywaniami – ale że z jednej strony wytwarza zupełnie niepohamowane i niekontrolowane ilości kolek szczepionkowych w komórkach, nawet przez tygodnie i miesiące, u jednej osoby więcej, a u innej mniej, tak że nie można wyciągnąć żadnych wniosków, jaka dawka kolki szczepionkowej rzeczywiście działa u jakiej osoby. Ponadto w hodowlach komórkowych udowodniono, że zmodyfikowane RNA może być również zintegrowane z własnym DNA organizmu i w ten sposób może być przekazywane kolejnym pokoleniom, o ile zostało włączone do DNA komórek rozrodczych, czyli DNA jaj i plemników. Może to wpłynąć nie tylko na zdrowie osoby szczepionej i jej długość życia, ale także na jej płodność i przewidywalnie na zdrowie jej potomstwa.

Chociaż mechanizm ten był w zasadzie znany przed wprowadzeniem szczepionki, przed zatwierdzeniem nie przedstawiono badań nad jej bezpieczeństwem genetycznym. Mimo że dowód na wbudowanie do organizmu własnego DNA został przedstawiony już 25 lutego 2022 roku przez Aldena i wsp. dla właściwej szczepionki firmy BioTech/Pfizer, szczepionki – które należy uznać za terapie genowe – nie zostały wycofane z rynku.
Wewnątrzkomórkowa odwrotna transkrypcja mRNA szczepionki Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 in vitro w linii komórkowej ludzkiej wątroby po szczepionkach Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA BNT162b2 w: Curr. Problemy Mol. Biol. 2022, 44,1115-1126. https://doi.org/10.3390/cimb44030073 Opublikowano: 25 lutego 2022 roku.

Te genetycznie manipulowane zastrzyki, sprzedawane jako „szczepionki”, muszą zatem zdaniem renomowanych ekspertów prawnych, jak również Stowarzyszenie „Przysięga Hipokratesa”, zostać uznane za terapie genowe, a co za tym idzie, być również traktowane zgodnie z ustawą o terapiach genowych i odnoszącymi się do niej szczególnie surowymi regulacjami prawnymi. Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich ofiar szczepień: np. producent jest wtedy zobowiązany do udowodnienia, że „szkoda poszczepienna” nie pochodzi od substancji (odwrócenie ciężaru dowodu), podczas gdy w przypadku szczepienia ofiara szczepienia musi przedstawić ten dowód, co z reguły jest możliwe jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość tylko poprzez próbki tkanek i autopsje.

Stowarzyszenie Medyczne „Przysięga Hipokratesa” żąda:

natychmiastowego wstrzymania szczepień szczepionką COVID-19 z powodu masowego zagrożenia dla ludności (patrz również dalsze komunikaty prasowe na ten temat na stronie www.aerzte-hippokratischer-eid.de), natychmiastowego zakończenia obowiązkowych szczepień w niemieckich siłach zbrojnych ze względu na zagrożenie dla żołnierzy,

wycofania oznakowania preparatu jako „szczepionki”,

klasyfikację i publiczne oznaczenie „szczepionek” mRNA i wektorowych jako terapii genowych,

wycofanie zmiany definicji szczepienia, która umożliwiła to oszustwo w zakresie etykietowania i wprowadziła w błąd osoby działające w dobrej wierze,

natychmiastowego odwołania osób odpowiedzialnych za zatwierdzenie tych „szczepionek” w EMA, PEI, StIKo, a także odpowiedzialnych ministrów zdrowia,

(powołania w Bundestagu – przyp. red.) komisji śledczej do zbadania manipulacji, nieprzekazania sygnałów o ryzyku i fałszywych obietnic dotyczących sposobu działania i rzekomego bezpieczeństwa szczepionek, a także

Surowego ukarania karami więzienia dla ewentualnych winnych, ponieważ jak dotąd, według profesjonalnych analiz danych dotyczących śmiertelności, w samych Niemczech w latach 2021 i 2022 w wyniku tych terapii genowych zmarło ponad 100 tys. osób.

WAŻNE FAKTY W SKRÓCIE!

❖ Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, jak również ze wszystkimi kluczowymi badaniami klinicznymi, przeprowadzono 0 proc. badań dotyczących upośledzenia płodności u mężczyzn.
❖ We wszystkich badaniach klinicznych o znaczeniu kluczowym brało udział 0 proc. kobiet w ciąży i karmiących piersią.

❖ Po iniekcji RNA nastąpił spadek koncentracji plemników o 15,4 proc..

❖ Po iniekcji RNA nastąpił 22,1 proc. spadek całkowitej liczby ruchliwych plemników.

❖ Na świecie w 2022 roku nastąpił spadek liczby urodzeń o 1,3-71 proc., w Niemczech o 11,5 proc., uderzający w krajach o wysokim wskaźniku szczepień (8-13 proc.).

❖ Po iniekcji mRNA występował 8-97 proc. odsetek poronień, zwłaszcza we wczesnej ciąży

❖ Odnotowano ok. 300 proc. wzrost poronień w wyniku iniekcji mRNA (wojsko USA).
W zastrzykach zawarte są różne nanocząstki uszkadzające płodność i rakotwórcze – w tym nanocząstki lipidowe, które wchodzą do wnętrza komórki – których toksyczność NIE była wcześniej badana.

❖ W zdecydowanej większości szczepionek i partii przez kilka niezależnych zespołów profesorów są zawarte różne metale, a także inne zanieczyszczenia, które nie są deklarowane, a są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i rakotwórcze. Ponadto o rozmiarach do 90 pm, które nie są dopuszczalne dla płynów iniekcyjnych (dopuszczalne wg standardów medycznych dla roztworów iniekcyjnych do maksimum 5pm).

❖ Nie przeprowadzano i nie przeprowadza się kontroli partii pod kątem zgodności dawki lub zanieczyszczeń. Odpowiednie przepisy zostały uchylone przez rozporządzenia państwowe i ustawę o ochronie przed zakażeniami, nie ma też odpowiedniej kontroli jakości.

❖ Włączenie mRNA do DNA przez endogenne (własne działanie organizmu) elementy LINE-1 zostało udowodnione w badaniach na kulturach komórkowych, czyli szczepienia mogą prowadzić do zmian genetycznych.

❖ Według bazy danych wojska amerykańskiego z 2021 roku, od czasu wprowadzenia i wprowadzenia obowiązku szczepień w wojsku nastąpił 369 proc. wzrost zachorowań na raka jąder i 350 proc. wzrost niepłodności u kobiet. Odnotowano 28 proc. wzrost zachorowań na raka jajnika (oficjalne dane szkockie).

Rzecznik Stowarzyszenia Medycznego

„Przysięga Hipokratesa”

dr Sonja Reitz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *