Bez kategorii

Szokujące dane ukrywane przez Pfizera i FDA

Od 82 proc. do 97 proc. kobiet straciło dziecko!

Opublikowane potajemnie dokumenty Pfizera potwierdzają, że 82 proc. do 97 proc. kobiet w ciąży zaszczepionych „szczepionką przeciwko COVID-19” straciło swoje dziecko podczas trwającego badania klinicznego

źródło

Poufne dokumenty Pfizera, które FDA (Food and Drug Administration czyli Agencja Żywności i Leków – przyp. red.) została zmuszona do opublikowania na mocy nakazu sądowego, ujawniają, że 82 proc. do 97 proc. kobiet, które zostały omyłkowo wystawione na działanie zastrzyku mRNA COVID-19, albo doznały poronienia, albo musiały być świadkami śmierci swojego noworodka po jego urodzeniu. Jednak dotychczas Pfizer fałszywie twierdził: Nie było żadnych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa, które wyłoniły się z przeglądu tych przypadków stosowania
(preparatu mRNA przez kobiety – przyp. red.) w ciąży.

BNTlG2b2

5.3.6 Skumulowana analiza zgłoszeń o niepożądanych zdarzeniach po zakończeniu ciąży
Tabela 6: Opis brakujących danych

zagadnienieopis
brakujące informacjeOcena spraw porejestracyjnych (narastająco do 28 lutego 2021). Całkowita liczba spraw w okresie sprawozdawczym (N=42086)
w 4 przypadkach (3 nieciężkie; 1 poważny} Stłumiona laktacja wystąpiła u kobiet karmiących piersią z następującymi współzgłaszanymi zdarzeniami; gorączka (2), niedowład, ból głowy, dreszcze, wymioty, ból w kończynie, ból stawów, ból piersi, ból blizny, nudności, migrena, bóle mięśniowe, zmęczenie, przebarwienie mleka w piersiach (po 1).
Wniosek: nie było sygnałów bezpieczeństwa, które wyłoniły się z przeglądu tych przypadków stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) próbowała opóźnić wydanie danych dotyczących bezpieczeństwa „szczepionki przeciwko COVID-19” firmy Pfizer przez 75. lat, chociaż sama zatwierdziła ten preparat po zaledwie 108 dniach przeglądu bezpieczeństwa, co miało miejsce 11 grudnia 2020 roku.

Jednak na początku stycznia 2022 roku sędzia federalny Mark Pittman z Teksasu (USA) nakazał Agencji oraz producentowi wydanie 55 000 stron dokumentacji dotyczącej badań klinicznych nad „szczepionką” miesięcznie. Do końca stycznia 2022 roku ujawniono 12 000 stron. Od tego czasu Public Heath Medical Professionals for Tranparency zamieścił wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej.

Jednym z dokumentów zawartych w zrzucie danych jest reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf. Strona 12 poufnego dokumentu zawiera dane dotyczące stosowania zastrzyku Pfizer Covid-19 u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Producent twierdzi w dokumencie, że do 28 lutego 2021 roku znanych mu było 270 przypadków narażenia na powikłania po wstrzyknięciu preparatu mRNA w czasie ciąży.

Tabela 6: Opis brakujących danych

zagadnienieopis
brakujące informacjeOcena spraw porejestracyjnych (narastająco do 28 lutego 2021). Całkowita liczba spraw w okresie sprawozdawczym (N=42086)
Stosowanie w ciąży i laktacjiLiczba przypadków: 413a (0,98 proc. całego zbioru danych PM); 84 poważne i 329 niegroźnych;
Kraj występowania: USA (205), Wielka Brytania (64), Kanada (31), Niemcy (30), Polska (13), Izrael (11); Włochy (9), Portugalia (8), Meksyk (6), Estonia, Węgry i Irlandia, (po 5), Rumunia (4), Hiszpania (3), Czechy i Francja (po 2), pozostałe 10 przypadków zostało rozdzielonych pomiędzy 10 innych krajów.
Przypadki ciąż: 274 przypadki, w tym:
270 przypadków matek i 4 przypadki płodów/dzieci reprezentujących 270 pojedynczych ciąż (4 przypadki płodów/dzieci były powiązane z 3 przypadkami matek; 1 przypadek matki dotyczył bliźniąt).

Sto czterdzieści sześć matek z powyżsszych przypadków nie zgłosiło natychmiastowego wystąpienia jakiegokolwiek klinicznego zdarzenia niepożądanego ale zrobiło to 124 z 270 matek. Oznacza to, że 46 proc. matek narażonych na powikłania po „szczepionce przeciwko COVID-19” firmy Pfizer doznało niepożądanego działania.

Spośród tych 124 matek, u których wystąpiło działanie niepożądane, 49 uznano za działania niepożądane o charakterze nieciężkim, natomiast 75 uznano za działania poważne. Oznacza to, że 58 proc. matek, które zgłosiły wystąpienie działań niepożądanych, doznało poważnego zdarzenia niepożądanego, od skurczu macicy do śmierci ich nienarodzonego dziecka włącznie:

  • 146 przypadków matek z nieciężkimi powikłaniami zgłosiło ekspozycję na szczepionkę in utero (w macicy – przyp. red.) bez wystąpienia jakiegokolwiek klinicznego zdarzenia niepożądanego zaliczono do kategorii: Matki w okresie ciąży, z następującym podziałem: matki w czasie ciąży (111), ekspozycja w czasie ciąży (29) i ekspozycja matki czas nieokreślony (6), trymestr ekspozycji został zgłoszony w 21 z tych przypadków: I trymestr (15 przypadków), II trymestr (7) i III trymestr (2).
  • 124 przypadki matek, z czego 49 łagodnych i 75 poważnych, zgłoszono jako zdarzenia kliniczne, które wystąpiły u zaszczepionych matek. Zdarzenia związane z ciążą zgłoszone w tych przypadkach zakodowane do kategorii: Aborcja samoistna (25) z podziałem na przyczyny: Skurcz macicy w ciąży, przedwczesne pęknięcie błon, poronienie, poronienie chybione i zgon płodu (po 1). Inne zdarzenia kliniczne, które wystąpiły w więcej niż 5 przypadkach zakodowano do kategorii: Bolesność (33), ból w miejscu szczepienia (24), ból kończyn i zmęczenie (po 22), niedowład i gorączka (po 16), dreszcze (13), nudności (12), ból (11), bóle stawów (9), powiększenie węzłów chłonnych i nieskuteczność leku (po 7), ból w klatce piersiowej, zawroty głowy i astenia czyli przewlekłe zmęczenie (po 6), złe samopoczucie i COVTD-19 (po 5). Trymestr ekspozycji został zgłoszony w 22 przypadkach: I trymestr (19 przypadków), II trymestr (1 przypadek), III trymestr (2 przypadki).

Zgłoszono łącznie 4 poważne przypadki płodu/dziecka związane z ekspozycją na preparat firmy Pfizer. Te 4 poważne przypadki dotyczyły następujących zdarzeń: ograniczenie wzrostu płodu (2), wcześniak (2), śmierć noworodka (1).

  • 4 poważne płody, przypadki niemowląt zgłoszono do kategorii: Narażenie w czasie ciąży, Ograniczenie wzrostu płodu, Narażenie matki w czasie ciąży, Wcześniactwo (po 2) i Śmierć noworodka (1). Trymestr ekspozycji został zgłoszony dla 2 przypadków (bliźnięta) jako występujący podczas 1 trymestru.

Ale tutaj dane stają się coraz bardziej niepokojące, bowiem Pfizer twierdzi, że spośród 270 ciężarnych kobiet objętych badaniami, nie ma pojęcia, jaki był przebieg ciąży u 238 z nich:

Dla 238 ciąż nie podano żadnego wyniku (należy zauważyć, że dla każdego bliźniaka zgłoszono 2 różne wyniki i oba zostały policzone).

Ale oto znane wyniki pozostałych ciąż:

  • Spontaniczna aborcja – poronienie (23),
  • Wynik w toku (5),
  • Wcześniak ze śmiercią noworodka (2),
  • Spontaniczna aborcja ze śmiercią wewnątrzmaciczną (2),
  • Spontaniczna aborcja ze śmiercią noworodka (1),
  • Wynik prawidłowy (1).
  • Wyniki ciąży dla 270 ciąż zostały zgłoszone jako spontaniczna aborcja (23), wynik w toku (5), przedwczesny poród ze śmiercią noworodka, spontaniczna aborcja ze śmiercią wewnątrzmaciczną (po 2), spontaniczna aborcja ze śmiercią noworodka i normalny wynik (po 1). W przypadku 238 ciąż nie podano żadnego wyniku (należy pamiętać, że dla każdego bliźniaka podano 2 różne wyniki i oba zostały zaliczone).

W momencie sporządzania cytowanego raportu Pfizer posiadał 34 wyniki, chociaż jeszcze 5 z nich nie były kompletne. Pfizer zauważa, że tylko 1 z 29 znanych mu wyników był normalny, podczas gdy 28 z 29 wyników zakończyło się utratą/śmiercią dziecka. Oznacza to, że 97 proc. wszystkich znanych wyników „szczepienia” przeciwko COVID-19 w czasie ciąży zakończyło się utratą dziecka.

Jeśli uwzględnimy 5 przypadków, w których wynik był jeszcze nierozstrzygnięty, otrzymamy 82 proc. wszystkich przypadków „szczepień przeciwko COVID-19” w czasie ciąży, które zakończyły się utratą dziecka. Odpowiada to średniej wynoszącej około 90 proc. pomiędzy 82 proc. a 97 proc.

Ta liczba 82 proc. jest jednak bardzo interesująca, jeśli weźmiemy pod uwagę wynik innego badania przeprowadzonego przez zespół Zespół Rejestru Ciąż Centrów Kontroli Chorób V-Safe COVID-19. Badanie, które zostało wykorzystane do uzasadnienia nie tylko oferowania, ale nękania w Wielkiej Brytanii kobiet w ciąży, by przyjmowały zastrzyk.

W lipcu 2021 roku tylko The Exposé ujawnił, jak naukowcy przeprowadzający badania dla CDC zmanipulowali dane dla wykazania, że „szczepionki COVID-19” były bezpieczne do stosowania w dla kobiet podczas ciąży. Autorzy twierdzili, że liczba kobiet, które doznały spontanicznej aborcji (poronienia) podczas badania wynosiła 104 z 827 zakończonych ciąż, co równało się ryzyku poronienia na poziomie 12,6 proc. przy poziomie o 7 – 12 proc. niższym niż ryzyko poronienia dla populacji ogólnej.

Tabela 4

Utrata ciąży i wyniki noworodków w opublikowanych badaniach i u uczestniczek Rejestru Ciąż V-safe

Wynik zgłoszony przez uczestnikówOpublikowano*
Częstość występowania
w %
Rejestr Ciąż V-safe
w liczbach ogółem (%)
Strata „ciążowa” wśród uczestniczek z zakończoną ciążą
Spontaniczna aborcja: <20 tyg. 15-17„”
10-26104 827 (12.6)
±
Martwe urodzenie: ≥ 20 tyg. 18-20<11725(0.1)§
Wyniki noworodkowe wśród niemowląt z żywym urodzeniem
Poród przedwczesny: <37 tyg. 21.22
S—IS60 636(9.4)
Mały rozmiar dla ciąży (nieprawidłowo rozwinięta ciąża) 23-24!3.523724(32)
wady wrodzone 25**316 724(22)
Śmierć noworodka 26††<10724

źródło

* Populacje, z których te wskaźniki są negowane, nie są dopasowane do obecnej badanej populacji pod względem wieku, rasy i grupy etnicznej lub innych czynników demograficznych i klinicznych.
Dane dotyczące utraty ciąży oparte są na 32 7 uczestnikach rejestru ciąż V-safe, którzy otrzymali szczepionkę mRNA COVID-19 (BNTlG2b2 [PfizeBioNTech] lub mRNA-1273 [Moderna]) od 14 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. i którzy zgłosili ukończoną ciążę. Łącznie 700 uczestników 84,6%) otrzymało swoją pierwszą kwalifikującą się dawkę w trzecim trymestrze. Dane dotyczące wyników noworodkowych oparte są na 724 żywo urodzonych niemowlętach, w tym 12 zestawów wielokrotnych.
±
Łącznie 96 ze 104 poronień samoistnych (92,3 proc.) wystąpiło przed 13 tygodniem ciąży.
§ Obejmuje niemowlęta żywe i martwe urodzenia.
⁋ Uwzględniono tylko uczestniczki „zaszczepione” przed 37 tygodniem ciąży.
! Mała wielkość płodu w stosunku do wieku ciążowego wskazuje na masę urodzeniową poniżej 10. centyla dla wieku ciążowego i płci niemowlęcia zgodnie ze standardami wzrostu INTERGROWTH-21st (http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk). Standardy te pochodzą z międzynarodowej próby obejmującej zarówno kraje o niskich, jak i wysokich dochodach, ale nie obejmują dzieci z chorobami współistniejącymi i niedożywieniem. Mogą one być stosowane jako standard dla zdrowych dzieci rosnących w optymalnych warunkach.
** Wartości obejmują wyłącznie poważne wady wrodzone zgodnie z 6-cyfrową listą wad wrodzonych Programu Wad Wrodzonych w Metropolitan Atlanta (www.cdc.gov/ncbddd/birthdefect/macdp.html); wszystkie ciąże z poważnymi wadami wrodzonymi były narażone na działanie „szczepionek przeciko COVID-19 dopiero w trzecim trymestrze ciąży (to, znacznie po okresie organogenezy, w którym zachodzi proces polegający na powstawaniu zawiązków wszystkich narządów).
„” „śmierć noworodka” oznacza śmierć w ciągu pierwszych 28 dni po porodzie.
źródło

Nasza analiza wykazała jednak, że liczby te były niezwykle mylące, ponieważ spośród 827 zakończonych ciąż, 700 (86 proc.) kobiet otrzymało dawkę „szczepionki przeciwko COVID-19” Pfizer lub Moderna w trzecim trymestrze ciąży, co oznacza, że nie mogły one doznać poronienia ze względu na fakt, że może ono wystąpić tylko przed 20. tygodniem ciąży. Znaczy to, że zaledwie 127 kobiet otrzymało „szczepionki przeciwko COVID-19” firm Pfizer lub Moderna w pierwszym/drugim trymestrze ciąży, przy czym 104 z nich niestety straciły swoje dziecko.

Zatem wskaźnik występowania poronień wynosił 82 proc., a nie 12,6 proc. jak przedstawiono w wynikach badania, a autorzy badania od tego czasu przyznali się do popełnienia błędu, wydając sprostowanie o sześć miesięcy za późno, ponieważ badanie zostało wykorzystane do uzasadnienia tzw. szczepień przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży i matek noworodków na całym świecie.

Jednak znowu pojawia się liczba 82 proc., co oznacz, że mamy do czynienia z dwoma zestawami danych: poufnych danych Pfizera i danych ze zmanipulowanego badania CDC, które pokazują, że wskaźnik utraty ciąży po „szczepieniu przeciwko COVID-19” wynosi 82 proc. Czy to tylko zbieg okoliczności? Bardzo mało prawdopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co jeszcze próbowały ukryć amerykańskie organy regulacyjne ds. leków i Pfizer.
Wniosek „Freedom of Information” oraz dogłębna analiza jedynego badania ciąży/płodności przeprowadzonego po podaniu preparatu firmy Pfizer ujawnia, że Pfizer i regulatorzy medyczni ukryli niebezpieczeństwa związane ze „szczepieniami przeciwko COVID-19” podczas ciąży, ponieważ badanie wykazało, że zwiększa ono ryzyko wad wrodzonych i niepłodności. Pełny tekst tej analizy można przeczytać tutaj, ale oto wycinek tego, co powinno być zawarte w oficjalnych dokumentach publicznych, którego jednak nie zamieszczono, ponieważ został wykreślony:

Zgodnie z oceną, kategoria ciążowa B2 jest uważana za właściwą dla tego produktu. Zalecane są następujące zmiany:

„Kategoria ciążowa B2
Doświadczenie ze stosowaniem produktu COMIRNATY u kobiet w ciąży jest ograniczone. Badania na zwierzętach
Połączone badanie toksyczności dla płodności i rozwoju u szczurów wykazało zwiększone występowanie nadliczbowych żeber lędźwiowych u płodów pochodzących od samic szczurów leczonych produktem COMIRNATY
nie wskazywało na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do ciąży, rozwoju zarodka/płodu lub rozwoju pourodzeniowego (patrz: Wpływ na płodność punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Podawanie produktu COMIRNATY w ciąży należy rozważać tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają wszelkie potencjalne zagrożenia dla matki i płodu.”
źródło
„Freedom of Information” ujawnia, że Pfizer i regulatorzy medyczni ukryli niebezpieczeństwo „szczepionek przeciwko COVID-19” w czasie ciąży, ponieważ badanie wykazało, że zwiększa ono ryzyko wad wrodzonych i niepłodności.
źródło

Decyzja FDA o niepodejmowaniu działań na podstaie przytoczonych powyżej danych Pfizera oraz ukrywanie przez tego giganta farmaceutycznego oraz przez regulatorów medycznych na całym świecie wyników badań na zwierzętach doprowadziło do 4 113 zgonów płodu zgłoszonych w samych tylko Stanach Zjednoczonych od 22 kwietnia 2022 roku jako niepożądane reakcje na preparat.

4 113 zgonów nienarodzonych dzieci po przyjęciu przez matki „szczepionek przeciwko COVID-19”
w okresie 17 miesięcy
nazwa preparatu („szczepionki” / producentw liczbachw %
ogółem† 4.382106.54%
COVID19 / PFIZER/BIONTECH3,20978.02%
COVID19 / MOOERIMA99624.22%
COVID19 / JANSSEN1403.4%
UNK / producent nieznany210.51%
COVID19 / producent nieznany100.24%
HEPA / producent nieznany20.05%
TDAP / GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS1002%
TD / SANOFI PASTEUR10.02%
IPV / SANOFI PASTEUR10.02%
FLUC4 / SEQIRUS, INC.10.02%
Ponieważ niektóre przypadki mają wiele szczepień i objawów, jeden przypadek może odpowiadać wielu wpisom w tej tabeli. Jest to powód, dla którego liczba całkowita jest większa niż 4113 (liczba znalezionych przypadków), a procent całkowity jest większy niż 100.

Spójrzmy jeszcze na dane pochodzące ze Szkocji:

Public Health Scotland (PHS) ma pełny zakres danych dotyczących CIVID-19 z szerszym spojrzeniem wpływu na system opieki zdrowotnej, i obejmuje całą gamę danych od statystyk zdrowia psychicznego do ciąż, danych dotyczących zaburzeń sercowo-naczyniowych i raka. Oficjalne dane ujawniają, że wskaźnik zgonów noworodków wzrósł do 4,6 na 1 tys. żywych urodzeń w marcu 2022 roku, co stanowi wzrost o 119 proc. w stosunku do oczekiwanego wskaźnika zgonów. Oznacza to, że wskaźnik śmiertelności noworodków przekroczył górny próg ostrzegawczy znany jako „granica kontrolna” po raz drugi w ciągu co najmniej czterech lat. Ostatni raz wskaźnik ten został przekroczony we wrześniu 2021 roku, kiedy to zgony noworodków na 1 tys. żywych urodzeń wspięły się do 5,1. Chociaż wskaźnik waha się z miesiąca na miesiąc, to liczba zarówno dla września 2021 roku, jak i marca 2022 roku jest na równi z poziomami, które po raz ostatni były typowo obserwowane pod koniec lat 80. XX wieku.

Zgodnie ze szkockimi procedurami prawnymi, po przekroczeniu górnego progu ostrzegawczego Public Health Scotland (PHS) powinien publicznie ogłosić, że wszczyna dochodzenie, jednak nie uczyniono tego ani w 2021, ani w 2022 roku. Natomiast w tym czasie PHS poinformował, że fakt przekroczenia górnego limitu kontroli „wskazuje na większe prawdopodobieństwo, że istnieją czynniki poza losową zmiennością, które mogły przyczynić się do liczby zgonów, które wystąpiły”. Mamy tu albo poważny problem, albo mnóstwo strasznych zbiegów okoliczności, a wszystko to powstało dzięki temu niewiarygodnemu twierdzeniu Pfizera w ich poufnych dokumentach w odpowiedzi na 82 proc. do 97 proc. kobiet narażonych na powikłania po „szczepionce przeciwko COVID-19” podczas ciąży, prowadząc do stracenia dziecka:

Nie było sygnałów dotyczących bezpieczeństwa (preparatu – przyp. red.), które wyłoniły się z przeglądu przypadków stosowania go w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

BKT162b2

5.3.6 Analiza skumulowana raportów o zdarzeniach niepożądanych po afiliacji

Tabela 6: Opis brakujących informacji

zagadnienieopis
brakujące informacjeOcena spraw porejestracyjnych (narastająco do 28 lutego 2021 r.) Łączna liczba spraw w okresie sprawozdawczym (N=42086)
4 przypadki (3 nieciężkie; 1 poważny) Stłumiona laktacja wystąpiła u kobiet karmiących piersią z następującymi współzgłaszanymi zdarzeniami: gorączka (2), niedowład, ból głowy, dreszcze, Wymioty, ból kończyn, bóle stawów, ból piersi, ból blizn, mdłości, migrena, ból mięśni, zmęczenie i zaleganie mleka w piersi (po 1).
Nie było sygnałów dotyczących bezpieczeństwa (preparatu – przyp. red.), które wyłoniły się z przeglądu przypadków stosowania go w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

tłumaczenie:

Marek Skowroński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *