CovID-19Szczepionki

Zgony w Anglii i Walii o 30 procent wyższe niż oczekiwano w pierwszym tygodniu roku

Dane z Institute and Faculty of Actuaries ujawniają, że było ponad 7 tys. nadmiernych zgonów między 17 grudnia 2022 roku a 6 stycznia 2023 roku.

Sarah Knapton – redaktor naukowy

18 stycznia 2023

Zgony następują w czasie, gdy NHS boryka się z ogromnymi zaległościami w leczeniu i operacjach. fot.: Andy Rain/Shutterstock

Zgony w Anglii i Walii były o 30 proc. wyższe niż oczekiwano w pierwszym tygodniu stycznia, przy czym zarejestrowano ich prawie 3,5 tys. więcej niż normalnie, co pokazują statystyki.

Najnowsze dane z Instytutu i Wydziału Aktuariuszy (IfoA) ujawniają, że w ciągu trzech tygodni między 17 grudnia a 6 stycznia było ponad 7 tys. nadmiernych zgonów. Zgony pojawiają się w czasie, gdy NHS [National Health Service (Państwowa Służba Zdrowia) – wspólna nazwa dla trzech z czterech systemów służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, finansowanych ze środków publicznych – przyp. red.] boryka się z ogromnymi zaległościami w leczeniu i operacjach, w połączeniu z trwającymi w brytyjskiej służbie zdrowia strajkami.

ryc. www.england.pl

W grudniu 2022 roku ofiary zawału serca czekały średnio 90 minut na karetkę, co jest najgorszym czasem oczekiwania w historii. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu miesiąca, a średnie oczekiwanie w niektórych regionach wyniosło ponad dwie i pół godziny w porównaniu ze standardem18 minut.

W okresie świątecznym odnotowano również wzrost zachorowań na COVID, grypę i inne infekcje wirusowe układu oddechowego, z rekordową liczbą pacjentów oczekujących na pomoc medyczną wynoszącą 12 godzin w A&E [Accident and Emergency (szpitalnych oddziałach ratunkowych – przyp. red.].

Liczby dotyczące oczekiwania na szpitalnych oddziałach ratunkowych są obecnie najgorsze w historii, i wynoszą 55 tys. osób zmuszonych do czekania na wózkach przez co najmniej 12 godzin w grudniu po decyzji o przyjęciu ich do szpitala.

Liczba pacjentów oczekujących dłużej niż 4 godziny od podjęcia decyzji o przyjęciu do przyjęcia.
Kolorem czerwonym
oznaczono liczbę osób oczekujących na SOR od 4 do 12 godzin. Kolorem czarnym
zaznaczono liczbę osób oczekujących na SOR-ach ponad 12 godzin.

Cobus Daneel, przewodniczący Komitetu Prognoz Śmiertelności IfoA’s [Continuous Mortality Investigation (CMI)], powiedział:

Nadmierna śmiertelność była szczególnie wysoka w ostatnim czasie, z ponad 7 tys. nadmiarowych zgonów w ciągu trzech tygodni do 6 stycznia 2023 roku. Chociaż tygodniowy nadmiar śmiertelności w drugiej połowie 2022 roku nie był prawie tak wysoki, jak szczyty wcześniej w pandemii i był on trwały. Doprowadziło to do większej liczby nadwyżkowych zgonów w drugiej połowie 2022 roku niż w drugiej połowie jakiegokolwiek roku od 2010 roku.

Dane z CMI są dokładniejsze niż te z Office for National Statistics, ponieważ uwzględniają starzejącą się populację.

W ostatnim tygodniu grudnia było 22 proc. więcej zgonów niż można by się spodziewać, podczas gdy w poprzednim tygodniu było ich o 18 proc. więcej.
Liczba zgonów zarejestrowanych w pierwszym tygodniu stycznia była o 3 437 wyższa niż gdyby wskaźniki umieralności były takie same jak w pierwszym tygodniu 2019 roku – co odpowiada 30 proc. więcej zgonów niż oczekiwano.
CMI powiedział, że część nadwyżki była nadal związana z Covidem, ale także ostrzegł, że mogły wystąpić pośrednie wpływy z powodu ograniczeń w ruchu i zmian w zachowaniu podczas pandemii.

Liczby pokazują, że w 2022 roku było 31 tys. nadmiarowych zgonów, z czego 26 300 wystąpiło w drugiej połowie roku. W porównaniu z rokiem 2019, zgony w 2022 roku były o 4,5 proc. wyższe niż oczekiwano.

CMI ostrzegł, że na statystyki pierwszego tygodnia stycznia 2023 roku wpłynęły święta państwowe, kiedy urzędnicy rejestru nie pracują, co oznacza, że niektóre rejestracje zgonów będą opóźnione.

Jeszcze w tym miesiącu Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zbada potencjalne powiązania między wysoką liczbą nadmiernych zgonów a presją na szpitalne oddziały ratunkowe.


Steve Brine, przewodniczący komisji, powiedział:

– Prezes Królewskiego Kolegium Medycyny Ratunkowej zasugerował, że przepełnienie i dłuższe oczekiwanie na opiekę w nagłych wypadkach może być związane z setkami zgonów tygodniowo. Będziemy badać dowody na to alarmujące twierdzenie. Wysłuchamy również starszych przedstawicieli z NHS England, aby zapytać ich, czy uznają te liczby oraz spytać o rozwiązania mające na celu złagodzenie wzrostu niektórych z zimowych chorób sezonowych, tak aby zapewnić, że mniej pacjentów stanie w obliczu obecnie nieznośnej sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych.


tłumaczenie: Marek Skowroński

źródło: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/01/18/deaths-england-wales-30-per-cent-higher-expected-first-week/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *